Rabobank en banksparen? Denk er nog even over na.

Banksparen is een eenvoudige en fiscaal-vriendelijke manier om bijvoorbeeld een ontslagvergoeding onder te brengen "voor later". Op het eerste gezicht lijken de produkten van de diverse banken nog al op elkaar. Dat is ook niet zo gek, de belastingregels gelden voor alle banken. Waar men zich kan onderscheiden is in de dienstverlening. Ik heb met twee banken ervaring, over de slechte ervaringen met de Rabobank wil ik u hier iets vertellen. (Ik heb mijn rekening er zelfs weggehaald, en ben nu al enkele maanden in afwachting van de afrekening.)

Wat is banksparen?

In het kort is het een bankrekening waar je zonder (inkomsten)belasting en premies te betalen een bedrag op kan laten storten. Dat kan je niet zelf, het moet geld zijn van bijvoorbeeld een ontslagvergoeding. Je kan kiezen tussen een rekening met een vaste (iets hogere) rente en vaste einddatum, of met variabele rente, en variabele looptijd. Pas als je de rekening aanspreekt betaal je over de periodebedragen inkomstenbelasting, en eventueel kosten aan de bank. (Kosten per uitkering zijn ca 2,50 euro.)

Kosten

Een bank is een bank, en een bank is er niet voor u, maar voor de bank. Aan banksparen zitten kosten. Voorheen werden er niet expliciet kosten berekend, maar sinds januari 2013 mogen banken in het kader van transparantie geen "gratis" advies meer verstrekken over produkten waar ze wél geld aan verdienen. Banksparen is ook zo'n produkt. Voorheen werden de kosten gedekt door een ietsje lager rentepercentage (zie onderdstaande mails), maar sinds januari 2013 worden er expliciet kosten berekend.

Maar?

Maar, o.a. de Rabobank is vergeten dat haar klanten te vertellen. Als je je rekening nu wilt aanspreken ben je opeens verplicht een advies van ze af te nemen, en dat te betalen (à 150 euro). Als je al weet hoe het aanspreken van banksparen gaat en geen advies nodig hebt of wilt, dat is dat jammer voor je, betalen zùl je. Maar, ik heb al een contract sinds 2011, en toen waren er helemaal geen kosten verbonden aan het opnemen van banksparen:

2011:

Nu opeens wel (2013):


De Rabobank heeft, anders dan de ABN-AMRO, géén self-service in banksparen, en dwingt u tot een 150 euro kostend advies, ook al weet je zelf van de hoed en de rand:

On 08/02/2013 15:50, Contact@amersfoort.rabobank.nl wrote:
 Geachte heer Jansen,

 Vóór 1 januari 2013 werden er inderdaad door de Rabobank geen kosten voor
 advies in rekening gebracht. Deze kosten werden uit o.a. het rentepercentage
 betaald. Dit mag niet meer per 1 januari 2013 volgens de regels van de AFM en
 de wet omdat dit niet transparant is. Daar is algeheel in de media aandacht
 aan gegeven, vooral in het najaar van 2012.

 Wij mogen en kunnen geen gratis advies meer geven. Voor het openen van een
 Rabo Gouden HanddrukUitkering geldt een tarief van € 100,-. Daar is niets aan
 te doen. Hiermee en met voorgaande mails is alles wel gezegd.
 
 Met vriendelijke groet,
 
 Liesbeth van Teeffelen Financieel Adviseur Rabobank Amersfoort en omstreken
Dus, ik heb een aantal jaren reeds de kosten betaald via een (lager) rentepercentage, en mag nu alsnog, betalen. Dat er in de voorwaarden van mijn contract staat dat er geen kosten zijn heeft de Rabobank absoluut geen boodschap aan. Nu is het verhuizen van een banksparen rekening ook aan kosten onderhevig, toevallig óók 150 euro. De in de mail genoemde 100 euro kon ik al helemaal nergens terugvinden, ik ben dus wat dieper in de papieren gedoken, en alleen maar bozer geworden. Ik heb ervoor gekozen deze service-vrije arrogante roofbank te verlaten voor de ABN-AMRO, die wél een self-service banksparen produkt hebben.

Correspondentie

Wie het leuk vindt mag mijn correspondentie met de Rabobank nalezen:
Beste mevrouw van Teeffelen,

Kunt u mij aangeven waar die kosten van 150 euro in de contracten staat?
Ik vind het een uiterst onaangename verrassing. Zeker gezien het gedoe in
het verleden rond deze spaarregeling, u kunt dit uiteraard terugvinden in uw
administratie, zal ik indien u werkelijk 150 euro kosten rekent, overwegen mijn
Gouden Handdruk Sparen alsnog over te brengen naar een andere bank.

groet,

rick jansen

On 18/01/2013 12:04, Contact@amersfoort.rabobank.nl wrote:
> > Geachte heer Jansen,
> >
> >
> >
> > Ik zou nog antwoorden op uw vraag over het omzetten van uw Gouden Handdruk
> > Sparen naar een Gouden Handdruk Uitkering. Er worden hierbij € 150-
> > administratiekosten in rekening gebracht.
> > 
> > Mocht u een en ander in gang willen zetten, dan horen we dat graag.
> > 
> >  
> > 
> > Met vriendelijke groet,
> > 
> > *Liesbeth van Teeffelen**
> > *Financieel adviseur Particulieren**

On 18/01/2013 13:57, Contact@amersfoort.rabobank.nl wrote:
 Geachte heer Jansen,

 In de offerte staat letterlijk: "Wilt u gedurende de looptijd bepaalde
 handelingen verrichten met het tegoed? Dan kunnen (administratie)kosten
 verschuldigd zijn."

 Met vriendelijke groet,

 Liesbeth van Teeffelen Financieel Adviseur Rabobank Amersfoort en omstreken> -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Rick Jansen
> [mailto:rick.jansen@xs4all.nl] Verzonden: vrijdag 18 januari 2013 12:20 Aan:
> fme.3022.Contact Onderwerp: Re: Gouden Handdruk Sparen
>
> Beste mevrouw van Teeffelen,
>
> Kunt u mij aangeven waar die kosten van 150 euro in de contracten staat? Ik
> vind het een uiterst onaangename verrassing. Zeker gezien het gedoe in het
> verleden rond deze spaarregeling, u kunt dit uiteraard terugvinden in uw
> administratie, zal ik indien u werkelijk 150 euro kosten rekent, overwegen
> mijn Gouden Handdruk Sparen alsnog over te brengen naar een andere bank.
> 
> groet,
> 
> rick jansen
    
    

On 18/01/2013 14:05, Rick Jansen wrote:
    In de huidige voorwaarden
(voorwaardenboekje_goudenhanddrukuitkering_29284343.pdf) staat:

"Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u het tegoed overboeken naar een rekening
Rabo GoudenHanddrukSparen? Dan betaalt u
€ 150,- kosten."

In de voorwaarden uit 2011
(rabo_voorwaardenboekje_goudenhanddrukuitkering_29284343.pdf) staat echter niets
van dien aard.

Nogmaals de vraag: waar staat het?

Verder komt 150 euro voor deze handeling mij onredelijk voor.

Rick Jansen


On 18/01/2013 13:57, Contact@amersfoort.rabobank.nl wrote:
> > Geachte heer Jansen,
> > 
> > In de offerte staat letterlijk: "Wilt u gedurende de looptijd bepaalde
> > handelingen verrichten met het tegoed? Dan kunnen (administratie)kosten
> > verschuldigd zijn."
> > 
> > Met vriendelijke groet,
> > 
> > Liesbeth van Teeffelen Financieel Adviseur Rabobank Amersfoort en omstreken

On 18/01/2013 14:35, Rick Jansen wrote:
Ik citeer de voorwaarden verkeerd,

> > "Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u het tegoed overboeken naar een rekening
> > Rabo GoudenHanddrukSparen? Dan betaalt u
> > € 150,- kosten."

gaat over geld dat van de uitkeringsrekening weer terug gaat naar de sparen
rekening. Dus, ook in de nieuwe voorwaarden staat nergens dat de kosten 150 euro
zijn.

Let op dat dit een rekening betreft met VARIABLE rente. In de voorwaarden worden
opnamekosten uitgelegd voor het overboeken van geld vanaf een
banksparen-rekening met vaste rente, i.v.m. boete t.o.v. die vaste rente.

Verder zijn er kosten van 150 euro als er verboden handelingen zijn verricht met
het tegoed. Het dunkt mij dat het tot uitkering laten komen van een gouden
handdruk-rekening daar niet onder valt.

Benieuwd naar uw verdere uitleg,

Rick Jansen

On 22/01/2013 11:20, Rick Jansen wrote:
Dag,

Ik heb niets meer van u vernomen, en daarmee is voor mij de maat vol. Na alle
gedoe bij het starten van deze rekening nu dit weer, heb ik er schoon genoeg van.

Over enkele dagen krijgen jullie papierwerk om het gehele tegoed over te maken
naar mijn (bestaande) goudenhanddruk rekening bij de ABN-AMRO.

Ik verwijs terug naar mijn klacht van 21 oktober 2011, waarbij ik gederfde rente
en kostenloos overbrengen naar een andere bank heb bedongen. De rente heeft u
vergoed, bij deze wil ik gebruik maken van het kostenloos overbrengen naar de
ABN-AMRO.

Groet,

Rick Jansen

On 22/01/2013 12:30, Contact@amersfoort.rabobank.nl wrote:
 Geachte heer Jansen,

 Na uw laatste mail was ik niet meer in de gelegenheid te reageren. Vandaag
 was ik weer op mijn werkplek en wilde ik terugkomen op uw mail.

 Ik vind het vervelend dat er in het verleden zaken zijn misgelopen en dat u
 nu met kosten wordt geconfronteerd die u niet verwachtte. Per 1 januari 2013
 is er een en ander veranderd en worden er nu kosten in rekening gebracht voor
 advies, die voorheen in o.a. de rente werden verdisconteerd. Dit is nu
 wettelijk verboden.  In bijgevoegde dienstverleningsdocument kunt u daar meer
 over lezen. Daarnaast is het zo dat vóór 1 januari 2013 ook al voor bepaalde
 handelingen kosten in rekening werden gebracht, maar blijkbaar is dit nooit
 goed met u besproken.

 Het komt er concreet op neer dat als u bij de Rabobank uw Gouden Handdruk
 Spaarrekening met variabele rente wilt omzetten in een Gouden Handdruk
 Uitkering, wij € 100,-- advieskosten in rekening brengen. En als u uw tegoed
 voor de einddatum overboekt naar een andere bank of verzekeraar, worden er €
 150,-- kosten in rekening gebracht. Omdat er voor variabele rente is gekozen,
 zijn er verder geen opnamekosten.

 Als met u andere afspraken zijn gemaakt over het kosteloos overbrengen van de
 gelden naar een andere partij, kunt u deze afspraken bij uw verzoek tot
 overdracht toevoegen.
 
 Met vriendelijke groet,
 
 Liesbeth van Teeffelen Financieel Adviseur Rabobank Amersfoort en omstreken

On 22/01/2013 13:19, Rick Jansen wrote:> Beste Liesbeth,

 Ook dat aangehechte dienstverleningsdocument bevat géén bedrag van 150 euro voor
 kosten. (Kosten advies afbouwfase zijn vermeld als 100 euro.)

 Ik vind het heel raar dat er opeens kosten blijken te gelden waarover ik niet
 geinformeerd ben. Krijg ik dan nu de eerder via de rente betaalde kosten van u
 terug?

 Verder wil ik helemaal geen advies, ik wil(de) slechts u opdracht geven tot het
 starten van de uitkeringsfase. Ik weet hoe een banksparen regeling werkt, en ook
 hoe de uitkering werkt. Ik had een formulier verwacht waarop ik kon invullen de
 periode en de maandbedragen. Geen nabel-telefoonafspraak, en ook geen advies.
 
 Rick Jansen

On 22/01/2013 14:14, Contact@amersfoort.rabobank.nl wrote:
Geachte heer Jansen,

Helaas is het op dit moment niet mogelijk zonder kosten voor advies (te weten
€ 100,--) uw Rabo Gouden Handdruk Sparen om te zetten in een Gouden Handdruk
Uitkering. Mogelijk wel in de toekomst, maar daar is nog niets over bekend.
Ik kan er helaas niets aan veranderen.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth van Teeffelen Financieel Adviseur Rabobank Amersfoort en omstreken

On 08/02/2013 12:44, Rick Jansen wrote:> Beste Liesbeth,

 Waar ik voor getekend heb is attached, uit de Voorwaarden Rabo
 Goudenhanddruksparen, en bijgevolg zijn er GÉÉN kosten aan de handeling die ik
 wilde verrichten.

 Als u daar tegenwoordig opeens wel kosten voor rekent had u mij dit minstens
 kunnen laten weten, en dan liefst vóór de verandering zodat ik de keus had. Nu
 dwingt u mij tot een betaald advies, en dat accepteer ik niet.

 Het is, overigens, volgens de nieuwe regels van de AFM tegenwoordig verboden
 provisies te verbergen in rente en dergelijke, en u mag dus niet langer adviezen
 verstrekken "zogenaamd gratis" terwijl u daarvoor wel degelijk een deel van de
 (mijn) rente reserveert als kostendekking. Niets verplicht u echter een advies
 betaald te geven, u kunt het ook ècht gratis verstrekken. U bent door niemand
 verplicht mij 100 euro te vragen, de AFM stelt uw tarieven toch niet vast?

 En, u heeft dus in het verleden al een deel van mijn rente ingehouden, krijg ik
 die nu terug? Er staat immers geen prestatie van uw kant tegenover.

 Nogmaals, attached is waar ik, en u, voor hebben getekend, en daar wil ik u aan
 houden.

 Rick Jansen


> On 08/02/2013 11:33, Contact@amersfoort.rabobank.nl wrote:
>> Geachte heer Jansen,
>>
>> Ik vrees dat ik in herhaling val maar nogmaals: We zijn op grond van de wet
>> per 1 januari 2013 verplicht advieskosten van € 100,-- in rekening te
>> brengen. Daarnaast zijn er productvoorwaarden van toepassing waar destijds
>> voor getekend is.
>> 
>> Met vriendelijke groet,
>> 
>> Liesbeth van Teeffelen Financieel Adviseur Rabobank Amersfoort en omstreken

On 08/02/2013 15:50, Contact@amersfoort.rabobank.nl wrote:
 Geachte heer Jansen,

 Vóór 1 januari 2013 werden er inderdaad door de Rabobank geen kosten voor
 advies in rekening gebracht. Deze kosten werden uit o.a. het rentepercentage
 betaald. Dit mag niet meer per 1 januari 2013 volgens de regels van de AFM en
 de wet omdat dit niet transparant is. Daar is algeheel in de media aandacht
 aan gegeven, vooral in het najaar van 2012.

 Wij mogen en kunnen geen gratis advies meer geven. Voor het openen van een
 Rabo Gouden HanddrukUitkering geldt een tarief van € 100,-. Daar is niets aan
 te doen. Hiermee en met voorgaande mails is alles wel gezegd.

 Met vriendelijke groet,

 Liesbeth van Teeffelen Financieel Adviseur Rabobank Amersfoort en omstreken> -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Rick Jansen
> [mailto:rick.jansen@xs4all.nl] Verzonden: vrijdag 8 februari 2013 12:44 Aan:
> fme.3022.Contact Onderwerp: Re: Klacht m.b.t. Gouden Handdruk Sparen
> 1267.346.892
>
> Beste Liesbeth,
> 
> Waar ik voor getekend heb is attached, uit de Voorwaarden Rabo
> Goudenhanddruksparen, en bijgevolg zijn er GÉÉN kosten aan de handeling die
> ik wilde verrichten.
    ...

On 08/02/2013 16:19, Rick Jansen wrote:

 U kunt wel vinden dat hiermee alles gezegd is, maar u beweegt geen millimeter
 en luistert niet. ER IS NIEMAND die de Rabo opdraagt 100 euro kosten te
 rekenen, dat heeft de Rabo helemaal zelf bedacht, en ik ga er niet in mee.

 Ik vertik het om de Rabo 150, of 100, euro te betalen voor zaken die niet
 zijn afgesproken tussen u en mij, en die ik niet nodig heb. Leuk voor de Rabo
 om te proberen 100 euro aan mij te verdienen, maar daarmee bent u mij als
 klant dus nu echt kwijt.

 En ik zie nog geen begin van een excuus voor het eerst noemen van een fout
 bedrag van 150 euro in plaats van 100.

 Ik heb echt schoon genoeg van dit gezeur, ik ga dus weg bij de Rabo, en ik
 verwacht dat dit kosteloos geschiedt, zoals afgesproken in 2011. Als u dat
 niet meer in uw administratie heeft is het alleen maar meer reden om weg te
 gaan.

 Rick Jansen

>
> On 08/02/2013 15:50, Contact@amersfoort.rabobank.nl wrote:
>> Geachte heer Jansen,
>>
>> Vóór 1 januari 2013 werden er inderdaad door de Rabobank geen kosten voor
>> advies in rekening gebracht. Deze kosten werden uit o.a. het
>> rentepercentage betaald. Dit mag niet meer per 1 januari 2013 volgens de
>> regels van de AFM en de wet omdat dit niet transparant is. Daar is algeheel
>> in de media aandacht aan gegeven, vooral in het najaar van 2012.

On 25/05/2013 15:16, Rick Jansen wrote:
 Niet zo erg geachte Rabo,

 Op 12 maart is mijn gouden handdruk overgemaakt naar de ABN-AMRO. Tot op
 heden heb ik echter geen afrekening van u gehad. Wilt u dit zo onmiddellijk
 regelen, en inzichtelijk maken wat de stand van de rekening was, en welke
 kosten u heeft berekend?

 Het verbaast mij niets maar dan ook niets dat ik dit weer moet VRAGEN.

 Ik verwacht dit binnen een week schriftelijk thuis te hebben, zo niet dan zal
 ik u verder achter de broek zitten.

 Rick Jansen

(Bij deze.)

3 juni 2013: Ik ben nog steeds in afwachting van de afrekening.

Afloop

Bij het opruimen van mijn dossier heeft een nette Rabobank medewerkster alsnog gezien dat een een ander kostenloos moest worden afgehandeld. De berekende kosten van 150 euro zijn uiteindelijk vergoed, hoewel eerst afgetrokken van het tegoed.

Ik verwacht dat Liesbeth van Teeffelen, Financieel Adviseur Rabobank Amersfoort en omstreken, onderhand ontslagen is. Hoewel, bij een bank weet je dat maar nooit.